Standard avtalevilkår

Når oppdragsavtalen mellom Insignis AS og en kunde refererer til våre standard avtalevilkår er det følgende som gjelder:

Merk!
Reguleringen av våre tjenesteområder er i stadig endring med både ny regnskapsførerlov og ny revisorlov i arbeid samt vedtatt ny hvitvaskingslov gjeldende fra 15. oktober 2018. For å unngå stadig behov for fornyelse av oppdragsavtalene har våre standard vilkår bestemmelser om at oppdatering med bakgrunn i endrede rammebetingelser kan gjøres løpende av oss uten behov for ny oppdragsavtale med eller samtykke fra våre kunder. Sidene her vil fra og med avtalerevisjonen høsten 2018 inneholde historikk på slike avtalerevisjoner.